Praktijkinformatie

Huisarts Koopmans | Luijten

Spreekuren

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. Pauze van 12.30 uur tot 13.30 uur.
.
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Reguliere Spreekuren

De huisartsen werken alleen op afspraak. We hebben een ochtend- en middagspreekuur. U kunt een afspraak maken aan onze balie of telefonisch: Tel. 046-4581711, optie 3.
.
Mogelijk vraagt onze assistente u naar de reden van uw komst. Dit is niet uit nieuwsgierigheid maar om goed in te kunnen schatten hoeveel tijd er nodig is en hoe dringend uw probleem is. Wij hopen zo onnodige wachttijd te voorkomen. De assistente is, net als uw huisarts, verplicht uw informatie vertrouwelijk te behandelen.
.
Per consult worden 15 minuten gereserveerd. Heeft u meerdere klachten, of heeft u om een andere reden meer tijd nodig, geef dit dan aan wanneer u een afspraak maakt. Zo kunt u ons helpen uitloop van het spreekuur tegen te gaan.

Visites | Huisbezoek

Wanneer u zelf niet naar de praktijk kunt komen, kan de huisarts u thuis komen bezoeken. Bijvoorbeeld als u te ziek, minder goed ter been, of gehandicapt bent. U kunt een visite aanvragen via onze assistente. Doet u dit bij voorkeur vóór 10.00 uur.
.
Omdat we u in de praktijk beter kunnen onderzoeken en behandelen, heeft het soms de voorkeur toch naar de praktijk te komen als dit mogelijk is.

Buiten Kantoortijden

De huisartsenpost is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 8.00 uur, het hele weekend van vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur en op feestdagen de hele dag.(Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag, Paasmaandag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag en eerste en tweede Kerstdag.)
.
De Huisartsenpost vindt u in het Zuyderland Medisch Centrum, naast de Spoedeisende Hulp.
Adres:

Dr H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen
Tel. 046-4009925

Volg de borden: “Spoedeisende Hulp/Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek”.
.
De huisartsenpost werkt uitsluitend op afspraak. Houdt uw verzekeringsbewijs en uw medicatie bij de hand wanneer u de huisartsenpost belt. De assistente op de huisartsendienst stelt u een aantal vragen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zij heeft een speciale opleiding gehad om u telefonisch advies te geven en in te schatten of een consult of visite noodzakelijk is. Zo nodig kan zij overleggen met één van de dienstdoende huisartsen.

E-consulten

Alleen voor de patiënten die gebruik maken van ons patiëntenportaal (WebApp) is het mogelijk om een online consult naar de huisarts te sturen. Deze mogelijkheid is er als u twijfelt of u wel naar het spreekuur moet komen, of een niet-spoedeisende vraag hebt die via mail beantwoord kan worden. Ook is het mogelijk een foto mee te sturen over bijv een huidvlekje. Uw e-consult zal dan op werkdagen (maandag tm vrijdag) binnen 48 uurworden beantwoord.

Herhaalmedicatie

U kunt op verschillende manieren een herhaalrecept bij ons aanvragen;
.
Telefonisch
.
Tel. 046-458 17 11 (kies optie 2)
.
Online
.
U kunt uw herhaalrecept online bestellen door dit formulier aan te klikken en in te vullen. U ontvangt van ons een bericht zodra wij uw recept verwerkt hebben.
.
Receptenbus
.
Tegenover de balie, onder het prikbord, vindt u onze receptenbus. Als u uw lege doosjes met etiket hierin doet, geven wij het herhaalrecept door aan uw apotheek. Het afhalen van de recepten bij de apotheek kan pas de volgende werkdag na 15.00 uur. Houdt U a.u.b. rekening hiermee bij het bestellen van medicatie, en bestel Uw medicatie op tijd, voor deze op is.

Medicijnen Limbrichterveld

Klachtenregeling

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter.

Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, zijn assistente of waarnemer.
.
Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen. Dat helpt ook weer andere patiënten die met hetzelfde probleem te maken hebben. Zowel patiënten als huisartsen hebben dus baat bij een goede afhandeling van klachten. Een goede afhandeling begint bij een goed gesprek.

Probeert u altijd eerst het probleem met de direct betrokkene te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo snel mogelijk met de huisarts.

Lees Meer...

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Uw huisarts stelt het op prijs om de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen samen met u de onvrede of klacht op te lossen. Uw klacht kan ook betrekking hebben op een praktijkassistente, POH’er of waarnemer die binnen de praktijk werkzaam is. Wanneer u de klachten een officieel karakter wilt geven, dan kunt u gebruik maken van de interne procedure Huisartsenpraktijk Limbrichterveld.

Heeft uw klacht of opmerking betrekking op onze praktijk, dan verzoeken wij u dit Klachtenformulier in te vullen en te verzenden. Wij nemen dan uw klacht in behandeling volgens onze interne Klachtenregeling procedure.
.
Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Z
ie hiervoor:  https://skge.nl
.
U kunt ook informatie vinden op thuisarts.nl. https://www.thuisarts.nl/rechten-en-plichten-van-patienten

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
Huisarts Sittard Limbricht

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

Limbrichterveld Bij Huisarts
Translate »
Call Now Button