Boosterprik COVID 19

Griep-en pneumokokkenvaccinatie

Boosterprik COVID 19

De minister heeft besloten dat uit voorzorg een boosterprik ingezet wordt voor mensen van 60 jaar en ouder. Bij ouderen is de bescherming tegen COVID-19 na de eerste twee prikken wat lager dan bij jongeren. Met een boosterprik wordt de bescherming verbeterd en hebben nieuwe virusvarianten ook minder kans zich te ontwikkelen en te verspreiden.

De boosterprikken zullen worden verzorgd door de GGD. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van het RIVM. Het tijdstip waarop u deze uitnodiging ontvangt is afhankelijk van uw geboortejaar. De huisarts heeft hier géén invloed op.

Bekijk voor meer informatie over de boosterprik de informatie pagina van het RIVMTranslate »
Call Now Button