Griepspuiten

Op donderdag 25 oktober 2018 is onze jaarlijkse griepspuitenmiddag. Deze duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Eind september/begin oktober zullen de oproepkaarten bezorgd worden. Mocht U rond deze tijd geen oproep ontvangen en denkt U wel in aanmerking te komen voor een griepspuit, meldt U dit dan bij ons.

05-09-2018

Klanttevredenheidsonderzoek

Momenteel zijn wij binnen onze praktijk bezig om willekeurig een aantal patiënten te vragen om een vragenlijst in te vullen, en op die manier een oordeel te geven over onze praktijk.

Wij hopen hieruit weer nuttige feedback te krijgen, om zodoende onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Zodra de uitkomsten bekend zijn en wij gekeken hebben welke verbetermaatregelen wij gaan nemen, zullen wij een nieuw bericht op de website plaatsen.

 

28-08-2018

Wij zijn HaZo24 gecertificeerd!

Trots willen wij U laten weten dat wij het kwaliteitsproject HaZo24 met succes doorlopen hebben. 30 mei jl. is een auditor van Lloyd’s Register bij ons op de praktijk geweest voor een audit, en hiervoor zijn wij geslaagd! Wij zijn nu dus Hazo 24-gecertificeerd. Met certificering volgens HaZo24 toont de huisartsenpraktijk aan dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan.

We hechten aan kwaliteit, en we vinden dat onze patiënten vertrouwen mogen hebben dat wij deze leveren. Om die reden zullen wij ook elk jaar getoetst worden, om ervoor te zorgen dat wij aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen blijven voldoen.

6 juni 2018

Interessante Links

www.thuisarts.nl: Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

www.ikgeeftoestemming.nl: Hier kunt u uw toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens
via het LSP (Landelijk Schakelpunt). U kunt uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek. Klik hier om het toestemmingsformulier direct te downloaden. Of klik op bovenstaande link om direct online en veilig via DigiD toestemming te geven.

www.lomme.nl: De website van Diëtistenpraktijk Marion Lomme, met wie wij veel samenwerken in het kader van diabetes en hart- en vaatziekten.

www.cjg-wm.nl: Hier kun kunt u terecht met alledaagse vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind.

www.zuyderland.nl : voor informatie betreffende het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard en Heerlen.

www.lcr.nl:  LCR informeert reizigers over ziekten op reis en hoe deze kunnen worden voorkómen.

www.ggdzl.nl: De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

www.naarjehuisarts.nl: deze website geeft in eenvoudige en duidelijke taal weer hoe het maken van een afspraak bij de huisarts in zijn werk gaat. Ook wordt verteld wat je kunt verwachten als je naar de huisarts gaat.